Sansestimulering og personlige produktioner 

 

               MeWe Space indstillet til iværksætterpris

 

 

 

 

 

MeWe Space indstillet til iværksætterpris

MeWe Space indstillet til pris

MeWe Senior til demens

Alder eller sygdom kan svække vore sanser. For det stigende antal borgere med demens forsvinder også hukommelsen og selv minder fortoner sig. Det er bevist, at sansepåvirkninger på unikke måder kan aktivere minder hos mennesker med demens. Aktiveringen medfører engagement og udadvendt livlighed – og dermed større trivsel. Visionen bag MeWe Space er at skabe det ultimative sanserum for borgere med fysiske, sociale eller/og kognitive funktionsnedsættelser.

MeWe Space er et sanserum med 3 skærme og lyd/lys/duft, samt et nemt tilgængeligt interface, som kan betjenes af alle og målrettes den enkelte borger.

MeWe Space som  EU udviklingsprojekt i den Sønderjyske idrætsinstitution, Hoptrup

MeWe Space som  EU udviklingsprojekt i den Sønderjyske idrætsinstitution, Hoptrup

MeWE Junior 

Børn bruger en stor del af deres vågne tid i institutioner. Det er en verden der er præget af mange børn i samme rum, højt støjniveau, årtiers løbende nedskæringer, og lidt snævre indendørsrum, der ikke levner meget plads til børns udfoldelsesmuligheder.

Dette er ikke mindst et problem for aktive børn, der ofte er henvist til udendørsrum, når legen præges af bevægelse, sansning og fantasi. Der er derfor et stort behov for nytænkning af de indendørs børnemiljøer i vor tids institutioner. 

Eviior Sofia Maria Karlssons personlige produktion i MeWe Space

Eviior Sofia Maria Karlssons personlige produktion i MeWe Space

Den personlige produktion

Brugere kan i MeWe Space  (sanse) opleve sit liv på film sammen med familier og pårørende. 

Det er særlig relevant for beboere med demens, hvor det bliver muligt at skabe bedre dialog og relation imellem borgerne og de pårørende. Det daglige personale vil få god indsigt i brugerens liv ved at se filmen sammen med beboeren og vil dermed få mulighed for at lære borgeren bedre at kende og kan skabe en bedre dialog og nemmere interaktion gennem fx. logbog.

MeWe Space visualisere (demente) borgeres livshistorier ud fra beskrivelser i omsorgsjournalen, samtale med borger, pårørende, borgers egne film/videoer, billeder m.m.

Der sikres den rette implementering ved at involvere brugerne i deres personlige produktionerne, arbejdesgangene, evalueringen, implementere sanse- og stimuli-rum til gavn for borgerne, personale og pårørende på plejehjemmene, og især til gavn for borger med demens. 

De fælles produktioner

Film, der handler om det levede liv, der kan anvendes af flere brugere, fx et erhverv eller en bydel. Film, der henvender sig til (og kan stimulere) alle brugere (særlig med demens), fx bølger, himmel, træer i blæst m.m.

Marts 2017: Udviklings og forskningsprojekt i samarbejde med Faaborg Midtfynkommune og CoLab Odense

Erling Hjernø vil med livshistorier stimulere den demente borgers sanser og øge livskvaliteten. Fynsk kommune vil teste det på tre plejehjem.

AF ANDREAS JARVEL

Demens er på dagsordenen i uge 10. Gennem hele ugen vil TV 2 og TV 2/FYN sætte fokus på den sygdom, der er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. 

Men det er ikke kun i medierne, demens fylder meget. Også hos Faaborg-Midtfyn Kommune og den odenseanske virksomhed MeWe Space er der sat fokus på sygdommen.

Og nu vil de to parter i et splinternyt projekt forsøge at hjælpe borgere med demens. Kommunen vil øge livskvaliteten hos demente borgere, mens direktør i MeWe Space, Erling Hjernø, mener at have redskabet, som kan øge borgernes livskvalitet.

- Ved at genopleve sit liv gennem fotoalbums og historier fra ens eget liv, bliver der vagt en livlighed, fortæller Erling Hjernø. 

LÆS OGSÅDemente spiller sig til livskvalitet

De personlige fortællinger bliver skabt gennem interviews med borgeren, familie og venner og på den måde kan MeWe Space lave en helt personlig fortælling, som borgere, pårørende og plejepersonale kan se igen og igen. Det er derfor også et omfattende projekt, som Faaborg-Midtfyn Kommune og den odenseanske virksomhed har sat i gang.

Sygdommen demens er en betegnelse for en række symptomer på svækkelse af hjernens funktioner, som blandt andet svigtende hukommelse, koncentrationsevne og svækket orientering. De personlige fortællinger fra MeWe Space kan derfor også laves, så de rammer den del af hjernen hos den demente, som fungerer.

Livet skal huskes
TV 2 fokuserer på demens under overskriften 'Husk Livet'. Og det er lige præcis, hvad Erling Hjernø vil tilbyde. En slags digital dagbog med lys, lyd og billeder, der skal fortælle den dementes livshistorie, som derved bedre kan huske sit eget liv. 

Og ved at stimulere borgerens sanser, øges livskvaliteten. 

Ifølge Herdis Hanghøi (V), formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, er livshistorierne lige netop det, den demente har behov for.

- MeWe Space gør det, der netop er så vigtigt. De laver en livshistorie, så der er noget genkendeligt for borgeren, forklarer Herdis Hanghøi. 

Det er helt bevidst, at Faaborg-Midtfyn Kommune i det nye tiltag koncentrerer sig om at gribe den demente borger an på et individuelt plan.

- Det er vigtigt, at vi ser det hele menneske, at vi tager hensyn til det enkelte menneske og ikke standardiserer og siger "nu har du fået en demenssygddom, nu skal du bo i den her demensby," siger Herdis Hanghøi (V). 

For Erling Hjernø er det også vigtigt, at man ser den demente som et individ.

- Den enkelte demente er ikke bare en flok, som er syge. Men det er enkelte mennesker, som man skal se som netop enkelte mennesker, siger Erling Hjernø. 

Samarbejdet, som Faaborg-Midtfyn Kommune og MeWe Space har indgået, er et forsøg på at øge livskvaliteten hos demente borgere. I første omgang skal MeWe Space levere personlige fortællinger til borgere på tre plejehjem i den fynske kommune.